Europees marktleider in hoogwaardig Solid Surface sanitair

Garantie

Helaas gaat er soms wel eens wat kapot. Sanisolid zal altijd zijn best doen om dit zo snel mogelijk naar tevredenheid met je op te lossen. Het is hiervoor belangrijk dat we alle gegevens zo compleet mogelijk van je aangeleverd krijgen. Zo is het belangrijk om bij optische schade zoals bijvoorbeeld verkleuringen, afbladdering, maar ook bij defecten waar iets is afgebroken altijd een of meerdere foto’s toe te voegen bij het aanmelden. De foto’s hebben wij nodig om de schade goed te kunnen beoordelen en eventueel onderdelen te kunnen vervangen.

Vul het onderstaande formulier in om uw gewenste service aan te melden:

Persoons- / aankoopgegevens

Garantie voorwaarden

  1. De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening / factuur, waaruit de aankoopdatum moet blijken, ten aller tijden overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.
  2. Van garantie is uitgesloten
  • De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
  • Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing.
  • Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken.
  • Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.
  1. De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Sanisolid B.V. het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
  2. In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Sanisolid B.V. een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
  3. Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door Sanisolid B.V. meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal Sanisolid B.V. zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
  4. Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of plaatsing/gebruik is Sanisolid B.V. nimmer aansprakelijk.

Als u bij Sanisolid een aankoop doet, kunt u ervan op aan dat wij ons houden aan de Algemene Voorwaarden en de gedragsregels van Stichting Webshop Keurmerk hanteren. Daarnaast houden we ons en zijn we aanspreekbaar op het naleven van alle relevante wet en regelgeving met betrekking tot het verkopen via internet. Mocht uw ingediende klacht niet door Sanisolid opgelost kunnen worden dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie.